wtorek, 20 września 2016

Wypowiedzenie kredytu? Najpierw próba restrukturyzacji.

W natłoku rzeczywistych, planowanych i markowanych zmian prawa bankowego umykają czasem nowe przepisy istotne dla oceny czynności bankowych. Do takich przepisów należą obowiązujące od roku regulacje restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, w szczególności art. 75c pr. bank.

Bank, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, nie może wypowiedzieć umowy zaraz po utracie przez klienta zdolności kredytowej. Zgodnie z nową regulacją, w przypadku utraty zdolności kredytowej przez klienta (art. 75 ust. 1 pr. bank.), w szczególności w razie powstania opóźnienia w spłacie kredytu (art. 75c ust. 1 pr. bank.), bank przed wypowiedzeniem powinien zastosować procedurę restrukturyzacji zadłużenia kredytowego.

Oznacza to, nie mniej i nie więcej tyle, że bank jest zobowiązany wyznaczyć termin przynajmniej 14 dni roboczych do dokonania spłaty. W takim upomnieniu bank powinien pouczyć o możliwości złożenia przez klienta wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni. Wynika z tego, że bank może zgodnie z prawem zakładać wypowiedzenie kredytu najwcześniej po 28 dniach roboczych po powzięciu decyzji o wypowiedzeniu umowy kredytowej (minimum 14 dni na dokonanie spłaty według upomnienia oraz 14 dni oczekiwania na złożenie wniosku klienta o restrukturyzację).

Jako wypowiedzenie należy tu rozumieć wysłanie pisma o stosownej treści, a nie skutek w postaci rozwiązania umowy. Skutek taki następuje bowiem po kolejnych 30 dniach, chyba że chodzi o zagrożenie upadłością klienta, co uprawnia do skrócenia terminu wypowiedzenia do 7 dni (art. 75 ust. 2 pr. bank.).

Zaniechanie procedury restrukturyzacyjnej przez bank stanowi naruszenie art. 75 ust. 1 oraz 75c ust. 1 pr. bank. i jako takie oznacza sprzeczność wypowiedzenia z ustawą, czyli - nieważność takiej czynności prawnej na podstawie art. 58 § 1 k.c.


Uproszczona wersja procedury restrukturyzacji kredytu pojawiła się już w ustnym uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego II CSK 750/15 z 8.09.2016, który stwierdził, że nawet na gruncie dawnych przepisów, nie należy mieszać i łączyć procedury upomnienia i procedury wypowiedzenia. SN stwierdził, że najpierw należy przeprowadzić do końca procedurę upomnienia, a dopiero potem rozpocząć procedurę wypowiedzenia. W aktualnym stanie prawnym stanowisko takie jest tym bardziej uzasadnione.

6 komentarzy:

 1. A jak to w końcu jest z wypowiedzeniem warunkowym?

  "Niniejszym wypowiadamy Ci umowę kredytu. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia będziesz musiał spłacić 45tys. CHF całości zadłużenia.
  Jeśli jednak w ciągu 30 dni spłacisz zaległe 3 raty, czyli w sumie 700 CHF, to wypowiedzenie uznamy za niebyłe".

  Wolno tak, czy nie wolno?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chyba nie wolno bo dług musi być przeliczony na PLN gdyż hipoteka jest ustanowiona w PLN i otrzymałeś do dyspozycji PLN .Natomiast ważne jest to jak bank interpretuje pojęcie restrukturyzacji bo dla nich może to oznaczać zmianę daty wpłaty raty lub wakacje kredytowe lub ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na innej hipotece i takie tam nic nie znaczące ruchy a w pojęciu klienta restrukturyzacja to odwalutowanie ,zwrócenie spreadów i przez to mniejsze raty do spłaty i tyle.

   Usuń
  2. Wypowiedzenie warunkowe jest niedopuszczalne: wyrok SA w Gdańsku I ACa 812/13, I ACa 16/15 utrzymane w mocy wyrokiem SN II CSK 750/15 oraz wyrok SN II CSK 614/08.

   Usuń
  3. Jezeli bank mi wypowiedzial umowe warunkowo, i kontynuuje procedure, lepiej pozywac bank o bezpodstawne wypowiedzenie czy czekac az bank mnie pozwie ?

   Usuń
 2. Czy ten pozew zbiorowy przeciw BPH to są kredyty denominowane?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Indeksowane. W sprawie denominowanych mamy pozwy indywidualne.

   Usuń