środa, 30 września 2015

Sąd: indeksacja kredytu do franka zgodna z prawem.

W pozostawiającym więcej pytań niż odpowiedzi wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny uznał, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zaciągnięty w roku 2008 przy odniesieniu do kursów kupna i sprzedaży ustalanych jednostronnie przez bank, jest zgodna z prawem i w pełni skuteczna. A oto co doprowadziło sąd do takich wniosków.

Powodowie, zdaniem sądu, prowadzili działalność gospodarczą w zakresie najmu, ponieważ mieli kilka nieruchomości, które wynajmowali (chociaż akurat nieruchomości objętej kredytem nie wynajmowali). Dodatkowo, rozumowanie sądu było oparte na amortyzowaniu przedmiotowej nieruchomości i rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu związanych z kredytowaną nieruchomością.

Kredytowana nieruchomość, zdaniem sądu, była kupiona w celu prowadzenia ww. działalności gospodarczej.
Badana umowa miała zastrzeżenie, że nie jest objęta ustawą o kredycie konsumenckim. A skoro tak, to rozumując a contrario, zdaniem sądu, jest umową zawartą w ramach działalności gospodarczej.

Z powyższych ustaleń sąd wywiódł, że badany kredyt był kredytem „firmowym”, a skoro tak to nie stosuje się do niego przepisów o ochronie konsumenta, w tym o klauzulach sprzecznych z dobrymi obyczajami (art. 3851 k.c.), a skoro tak to a contrario umowa jest zgodna z dobrymi obyczajami (art. 58 § 2 k.c.).

Sąd uznał też, że skoro dochodzone roszczenie wynika, zdaniem sądu, z prowadzenia działalności gospodarczej przez powodów, a umowa została zawarta w roku 2008, a pozew został złożony w roku 2014, to wszelkie roszczenia z tej umowy przedawniły się w roku 2011, tj. po trzech latach od jej zawarcia.

Dodatkowo, sąd wskazał, że strony zawarły w roku 2010 aneks umożliwiający powodom spłaty kredytu w CHF. Zdaniem sądu, ten aneks sanował wszelkie możliwe nieprawidłowości i luki w umowie w zakresie ustalania kursu kupna i kursu sprzedaży CHF w ramach indeksacji.

Rodzą się tu następujące pytania:

Dlaczego sąd nie wziął pod uwagę tłumaczenia powodów, że działalność gospodarczą rozpoczęli w roku 2011, a wcześniej PIT z tytułu najmu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym przy tej formie opodatkowania jest możliwa i amortyzacja i rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodu, tak samo jak w prowadzeniu działalności gospodarczej? Innymi słowy – dlaczego nie wziął pod uwagę, że i amortyzacja i rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu nie świadczą jeszcze o prowadzeniu (niezarejstrowanej) działalności gospodarczej?

Dlaczego sąd uznał, że powodowie przeznaczali w chwili zakupu przedmiotową nieruchomość na cele działalności gospodarczej, skoro nie wynika to z dokumentacji kredytowej (dokumentacja była typowa dla kredytu hipotecznego dla konsumenta), sam obiekt nie był nigdy wykończony, a powodowie wyjaśniali, że chcieli w kupionym domu zamieszkać?

Dlaczego sąd uznał, że wzmianka w umowie o nieobjęciu jej rygorami ustawy o kredycie konsumenckim w wersji obowiązującej w roku 2008 oznacza, że był to kredyt firmowy, skoro umowa jako dotycząca finansowania w kwocie przekraczającej 80.000 zł z definicji w ramach ustawy się nie mieściła? Czy to znaczy, że wszystkie umowy kredytowe z tego okresu opiewające na kwoty powyżej 80.000 zł są kredytami „firmowymi”, a klienci nolens volens zaciągając je rozpoczynali działalność gospodarczą?

Dlaczego sąd, skoro uznał, że spór toczy się między przedsiębiorcami, nie przekazał sprawy do wydziału gospodarczego? Czy obawiał się, że wydział gospodarczy może być innego zdania i zwróci sprawę do wydziału cywilnego?

Dlaczego sąd uznał, że w umowie między przedsiębiorcami dowolne ustalanie wysokości zobowiązania dłużnika przez wierzyciela jest dozwolone i skuteczne? 

Dlaczego sąd uznał, że przy przyjęciu trzyletniego okresu przedawnienia przedawniło się wszystko, skoro powodowie regularnie spłacają kredyt, a pozew dotyczył też spłat z lat 2011-2014? Czy oznacza to odejście od powszechnie przyjmowanej dotąd wykładni art. 120 w związku z art. 455 k.c., zgodnie z którą termin przedawnienia roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia rozpoczyna bieg po dniu wzbogacenia, czyli po dniu rzeczywistej zapłaty?

Dlaczego sąd uznał, że aneks przewidujący możliwość spłaty rat kredytu w CHF potwierdza i uzupełnia umowę tak, że jest ona w całości i od początku skuteczna, skoro aneks nie mówi nic o kursie kupna zastosowanym na początku przez bank, umowa przewidywała dla zmian i potwierdzeń umowy formę pisemną pod rygorem nieważności, harmonogramy odnoszące się do kursu kupna zastosowanego przez bank przyszły już po zawarciu umowy i nie były przez nikogo akceptowane? Czy doręczenie niepodpisanego harmonogramu, który zgodnie z umową obowiązuje mocą jednostronnej decyzji banku, może być traktowane jako uzupełnienie umowy kredytu o kurs kupna przyjęty do indeksacji – czyli do ustalenia wirtualnej kwoty indeksacji w CHF? A jeżeli nie, to gdzie są podstawy do ustalania wysokości kwoty raty w CHF, skoro w aneksie ich nie ma? 

W sprawie będzie przygotowywana apelacja. Należy więc mieć nadzieję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie udzieli odpowiedzi na te i inne pytania, które pojawiły się po wczorajszym wyroku (sygn. akt XXV C 1621/14).

[Autor jest pełnomocnikiem powodów] 

32 komentarze:

 1. Mam kilka pytań.

  Czy można prosić o imię i nazwisko tego kreatywnego sędziego?

  Czy sędzia w Polsce może orzekać wbrew prawu i nikt nie będzie kwestionował jego kompetencji do wykonywania zawodu?

  Dla porównania: czy chirurg, który omyłkowo wytnie pacjentowi zamiast chorej, zdrową nerkę, następnego dnia przyjdzie jakby nigdy nic do pracy żeby wycinać kolejne nerki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie: SSO Krystyna Dymek.

   Kontrola zgodności wyroków z prawem jest wykonywana w toku instancji i w skargach kasacyjnych do SN. Sposób wykonywania zawodu przez sędziego jest sprawdzany, ale nie dotyczy to treści orzeczeń.

   Co do porównania z lekarzem: ocenę takiego działania podejmuje sąd lekarski lub sąd powszechny.

   Usuń
  2. Powstaje więc dość zasadne pytanie, czy wykonywanie zawodu sędziego nie polega na wydawaniu orzeczeń zgodnych z prawem czy też na wydawaniu orzeczeń jakichkolwiek, bez znaczenia, czy zgodnych, czy też niezgodnych z prawem?

   Skoro pracę lekarza poddaje się ocenie pod kątem zgodności z wiedzą medyczną, to dlaczego ocena pracy sędziego nie dotyczy treści wydawanych orzeczeń? Przecież praca sędziego to... wydawanie orzeczeń.

   Jak to możliwe, że jakość tej pracy nie jest oceniana?

   Trzymając się porównania do medycyny - czy lekarz wykonujący swój zawód niezgodnie z wiedzą medyczną powinien go wykonywać?

   Czy to by było normalne, gdyby lekarze wyższej instancji służyli do naprawiania błędów popełnianych przez lekarzy niższych instancji?

   Czy wydanie przez sędziego orzeczenia niezgodnego z obowiązującym prawem (co stwierdza sąd wyższej instancji) nie oznacza, że sędzia ten albo nie zna prawa w ramach, którego wydaje orzeczenia, albo nie posiadł umiejętności rozumienia tego prawa? Moim zdaniem w obu przypadkach taki sędzia jest jak lekarz, który na skutek niewiedzy i niekompetencji dobiera niewłaściwe terapia do rodzaju choroby.

   Czy istnieje jakiś limit orzeczeń uchylonych w wyższej instancji, po przekroczeniu którego sędzia niższej instancji, który produkował te uchylane orzeczenia, będzie musiał przejść kontrolną ocenę kompetencji do dalszego wykonywania swojego zawodu?

   Słowo - klucz: konsekwencja.

   Czy sędzia w Polsce ponosi jakiekolwiek konsekwencje swoich nietrafionych i uchylanych orzeczeń?

   Usuń
  3. Słowo klucz to niezawisłość.
   Systemowo stoimy przed nierozwiązywalnym problemem, kto miałby oceniać merytoryczną pracę sędziego i wyciągać wobec niego konsekwencje.
   Inny sędzia?
   A na podstawie jakich kryteriów?
   Oczywistości naruszenia prawa?
   Ale tu też byłoby pole do nadużyć, bo taki sędzia-kontroler mógłby dowolnie uznać, że sędzia oczywiście narusza prawo i zastosować wobec niego jakąś sankcję.
   Ktoś musiałby więc kontrolować sędziego-kontrolera ... I tak w nieskończoność.
   Dlatego, powołując się tu na pogląd prof. Radwańskiego (System Prawa Prywatnego t. 2), uważam że ostatecznie gwarancją orzekania zgodnego z poczuciem przyzwoitości są wysokie walory moralne sędziego.

   Usuń
  4. Niekoniecznie w nieskończoność. Jeśli jakiś sędzia ma duży odsetek orzeczeń uchylanych w wyższych instancjach, to chyba jest to jakiś sygnał, że coś jest "nie halo"?

   Kierowca po zebraniu odpowiedniej ilości punktów karnych jest kierowany na ponowny egzamin, zanim znowu będzie mógł siąść za kierownicę. Jakie są przeszkody ku temu, żeby podobny system obowiązywał sędziów? Dodatkowo niech taki ponowny egzamin kosztuje sędziego np. 15 tysięcy złotych.
   W czym problem? Niech się stara, to nie będzie ponownego egzaminu.
   Nikt nie mówił, że życie jest łatwe... Przy zarobkach i przywilejach sędziów myślę że widmo ponownego, solidnie płatnego egzaminu sędziowskiego po "uzbieraniu" - np. w ciągu pięciu lat - określonej liczby uchylonych orzeczeń, to wg mnie nie jest najgorsze, co by mogło spotkać tą grupę zawodową...

   A może wprowadzenie reguły precedensu spowodowałoby, że każdy sędzia 10 razy by się zastanowił, zanim wydałby swoje własne orzeczenie?

   W jaki sposób mianować na sędziów osoby o "wysokich walorach moralnych"?
   Jak wyselekcjonować takie osoby?

   W obecnej formie sądownictwo w Polsce to jest jedno wielkie nieporozumienie - zero kontroli, niezawisłość na poziomie absurdu. Niezawisłość nie może oznaczać "zero konsekwencji" - to prowadzi do głębokich patologii w orzekaniu, których właśnie jesteśmy coraz częściej świadkami.

   Bo przecież "A co mi zrobicie, skoro orzeknę, że czarne jest białe? A co? Nie wolno mi?"

   A TSUE ze względu na koszty postępowania jest niemal niedostępny dla przeciętnego obywatela Polski...

   Usuń
  5. Oceny pod kątem uchylalności orzeczeń akurat są.
   Co do TSUE to obywatel państwa członkowskiego w ogóle nie może tam wysłać sprawy.

   Usuń
 2. Panie Mecenasie napisał Pan

  "wcześniej PIT z tytułu najmu rozliczali ryczałtowo, przy czym przy tej formie opodatkowania jest możliwa i amortyzacja i rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodu, tak samo jak w prowadzeniu działalności gospodarczej"

  Czy na pewno chodziło o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? a nie o skalę podatkową?

  O ile przy korzystaniu w najmie ze skali podatkowej opodatkowaniu podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty, to w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowaniu podlega sam przychód - bez pomniejszania go o koszty.

  "dlaczego nie wziął pod uwagę, że i amortyzacja i rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu nie świadczą jeszcze o prowadzeniu (niezarejstrowanej) działalności gospodarczej?"

  Panie Mecenasie skoro kredytowana nieruchomość nie była wynajmowana, to
  dlaczego amortyzacja tej nieruchomości miałaby być była kosztem podatkowym?

  Jedno drugie wyklucza, albo jest najem i płacimy podatek od najmu (ryczałt albo skala podatkowa), albo nieruchomość jest przeznaczona na prywatne cele mieszkaniowe, ale wtedy nie płaci się podatku od najmu tej nieruchomości i również nie obniża podatku od najmu o koszty z tej nieruchomości.
  jest tu jakieś zagmatwanie, czy mógłby Pan to jakoś uściślić?.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Klient rozliczał najem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Miała Pani rację. Post już koryguję.

   Usuń
 3. Skandal ! Kompromitacja kolejna tego Sądu ! Dlaczego sędziowie IGNORANCI bez znajomości obowiązującego prawa , zostają dopuszczani do prowadzenia spraw , a wydawane orzeczenia ośmieszają polski wymiar sprawiedliwości . KIEDY BEZPRAWIE SKOŃCZY SIĘ W POLSCE ! Oprócz krzywdzenia obywatela przez oszustów bankowych , pokrzywdzonego spotyka kara ze strony Sądu !

  OdpowiedzUsuń
 4. Uważam , że sędziowie po ciężkich udarach mózgu nie powinni wykonywać tak odpowiedzialnego zawodu . Myślę , że prawo na zasadzie WYDAJE MI SIĘ dyskwalifikuje takie miernoty ze społeczności sedziowskiej .

  OdpowiedzUsuń
 5. Uważam , że sędziowie po ciężkich udarach mózgu nie powinni wykonywać tak odpowiedzialnego zawodu . Myślę , że prawo na zasadzie WYDAJE MI SIĘ dyskwalifikuje takie miernoty ze społeczności sedziowskiej .

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam Panie i Panowie!

  Potrzebujesz kredytu? Jesteś odrzucona przez bank, a chcesz uzyskać kredyt, aby spełnić Twoje wszelkie potrzeby? Nie ma problemu. Niezależnie od sytuacji finansowej. Oferuję kredyty hipoteczne, kredyty komercyjne, kredyty międzynarodowych, kredyty konsumpcyjne i kredyty ekskluzywne kredytów edukacyjnych. I oferują pożyczki dostępne dla innych spółek, innych publicznych i prywatnych, a wielu. Jestem do dyspozycji
  daje żadnych kredyt, nieruchomości, finanse, i więcej. Oferuję zarówno długo- i krótkoterminowego kredytu z oprocentowaniem 2%. Skontaktuj się ze mną już dziś i uzyskać kredyt pierwszej klasy usług finansowych: E-mail: ex.loan1999@yandex.com

  - Financial Loan
  - Kredyt Inwestycyjny
  - Auto Loan
  - Konsolidacja zadłużenia
  - Przejęcie kredytu
  - Pożyczka osobista
  - Xmas Pożyczka

  Utkniesz Jeśli jesteś naprawdę potrzebują kredytu, aby spróbować się ze mną skontaktować. E-mail: ex.loan1999@yandex.com
  Zekere zaufanie

  OdpowiedzUsuń
 7. Jestem Jessica Shannon Shirley z USA, Północna Karolina obiecuję
  dzielić świadectwo całego świata po raz mężem wrócić z powrotem do mnie, a dziś z całym szacunkiem chcę podziękować dr. Odenore dla przynosząc radość i szczęście do mojej relacji i mojej rodziny. Chciałbym poinformować wszystkich, że jest rzucający zaklęcie, które jest realne i prawdziwe. Nigdy nie wierzyłem w żadnej z tych rzeczy, dopóki nie rozwiązały mojego męża, ja wymaga pomocy, aż znalazłem wielką pisowni rzucającego, a on rzucił zaklęcie miłości dla mnie, i zapewnił mnie, że dostanę mojego męża z powrotem w ciągu dwóch dni po zaklęcie zostało rzucone. Trzy dni później, zadzwonił mój telefon, i tak szokująco, to był mój mąż, który nie powołał mnie do ostatnich 6 miesięcy, i złożył przeprosiny za przerwy serca, i powiedział mi, że jest gotów być moim powrotem kości aż resztę życia ze mną. Dr Odenore, wydała mu się wiedzieć, jak bardzo kochałem i chciałem go. I otworzył oczy wyobrazić, jak bardzo jesteśmy dzielić się ze sobą. Jak I`m piśmie świadectwo teraz `m najbardziej najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi i ja i mój mąż żyje szczęśliwe życie i nasza miłość jest silniejsza, niż jak to było jeszcze przed naszym zerwać. Tak, że `s dlaczego Obiecałem podzielić się swoim świadectwem całego wszechświata. Wszystko podziękowania dr Odenore do nadmiernej pracy, że on zrobił dla mnie. Poniżej znajduje się adres e-mail w każdej sytuacji jesteś w trakcie przerwy serca, i zapewniam was, że tak zrobił minę dla mnie, będzie on z pewnością pomoże wam też. skontaktuj się z nim teraz na e-mail odenoretemple@gmail.com

  (1) czar Rak
  (2) czar Ciąża
  (3) HIV / AIDS zaklęcie *
  (4) Pierwsze swoje oszustwa pieniądze *
  (5) Jeśli chcesz mieć dziecko.
  (6), jeśli zawsze masz zły sen
  (7) Zaklęcie na zdobycie miłości jeden z więzienia.
  (8) Pobierz ogromny kredyt bez ponoszenia żadnych opłat pisowni *
  (9) Chcesz kobiet / mężczyzn do pracy po ciebie.
  (10) Jeśli chcesz ex powrotem.
  Skontaktuj się z nim dziś za pomoc i będziesz szczęśliwy na wieki. E-mail ODPOWIEDŹ: odenoretemple@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 8. Pomijając, że ten wyrok nie jest zgodny nawet z definicją konsumenta w polskim kodeksie cywilnym (która może być interpretowana jako węższa niż ta w prawodawstwie unijnym), to czy nie można od razu wnieść o zastosowanie definicji konsumenta przyjętej w prawodawstwie unijnym, która jest szersza i bardziej racjonalna, bo bazuje również na sile stron (bank przecież sam stworzył cały ten produkt łącznie z szablonem umowy):

  http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309199987-Prawnik-to-tez-konsument---stwierdzil-Trybunal-Sprawiedliwosci-UE.html:

  "W uzasadnieniu Trybunał przypomniał m.in., że system ochrony ustanowiony przez dyrektywę w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich opiera się na założeniu, że konsument ma słabszą pozycję niż przedsiębiorca zarówno pod względem siły przetargowej, jak i stopnia poinformowania, a w związku z tym godzi się on na przedstawione przez przedsiębiorcę warunki umowne, na których treść nie może mieć wpływu. (...)

  W konsekwencji również adwokat może być konsumentem i zawierając umowę z osobą fizyczną lub prawną działającą w ramach jej działalności zawodowej, może znajdować się względem tej osoby na słabszej pozycji. W ocenie TS UE, nawet gdyby przyjąć, że adwokat dysponuje wysokim poziomem wiedzy fachowej, nie zmienia to faktu, iż pozostaje słabszą stroną w stosunkach z przedsiębiorcą. (...)

  Wypada jednak przypomnieć, że zgodnie z dyrektywą w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich za nieuczciwe mogą być uznane tylko te, które nie były indywidualnie negocjowane, stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary oraz powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta"

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy wiadomo już kiedy będzie apelacja w tej sprawie?

  OdpowiedzUsuń
 10. Hello Everybody,
  My name is Mrs.Irene Query. I live in Philippines and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $150,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 2 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of$150,000.00 US. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs.Irene Query, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  OdpowiedzUsuń
 11. cześć

  Szukasz doskonałej pisowni rzucającego się pomóc ze wszystkich swoich problemów, które zostały próbuje rozwiązać od lat przyjść dzisiaj: ikukaebolotempleofsolution@gmail.com
  aby dostać się, że problem został rozwiązany raz na zawsze.
  możemy pomóc w przypadku następujących problemów

  Zajść w ciążę
  GET męża lub żonę
  STAĆ SIĘ BOGATYM
  NOWOTWÓR
  MIŁOŚĆ
  HIV / AIDS
  ITP.
  przyszedł dziś z wszelkiego rodzaju problemu i wrócić do domu z wielkim świadectwem

  ikukaebolotempleofsolution@gmail.com

  lub o kontakt na mój numer telefonu komórkowego:

  +2349059880535

  przyszedł dziś z tym problemu i wrócić do domu wielkie świadectwo.

  Dr.Ikuka

  OdpowiedzUsuń
 12. Witam każdy mamy nasze pożyczki firmy BENDY WELTON (weltonbendyloanlender@gmail.com) po słyszeliśmy, że tak wielu ludzi udostępnianie dobry świadectwa jak dostali kredyt za pomocą tej firmy, chociaż były nasze imiona na ITC i przeglądu długu, nadal uznają i pomóc nam w interesach i konsolidacji pożyczki w wysokości $60,000.00, zatwierdzony do 10 lat, a także dzielimy to świadectwo tutaj , aby dotrzeć do tych, którzy naprawdę potrzebują pożyczki i potrzeba pomocy finansowej, tak, że można skontaktować się to tej samej firmy WELLTON BENDY pożyczki firmy VIA: (weltonbendyloanlender@gmail.com). Oferta kredytu oprocentowanie 3% i może również zatwierdzić go na kredyt nawet jeśli są na czarnej liście lub przeglądu długu, więc jeśli potrzebujesz pożyczki uprzejmie skontaktować Aby uzyskać więcej informacji: weltonbendyloanlender@gmail.com Pozdrawiam Panie Rodney Syvester Wayne...

  OdpowiedzUsuń
 13. Get a Loan Today At 3% Interest Rate, contact us at:stellamorrisloanfirm@gmail.com

  Welcome to STELLA MORRIS LOAN FIRM, This is a legit loan Company, formed to help individuals who are in need of financial crises and help them achieve their goals in life.

  Available Loans we offer are,

  1. Personal Loans (Secure and Unsecured)
  2. Business Loans (Secure and Unsecured)
  3. Combination Loan
  4. Consolidation Loan And Many More:

  Interested clients should please send request to our email for application form and terms. Try and see for your self, our wonderful services that does not exceed working days for loan processing and just only (1)hour 35 minutes of loan Transfer.

  EMAIL---[ stellamorrisloanfirm@gmail.com ]

  Warm Regards

  OdpowiedzUsuń
 14. We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA.

  Contact : Mr. Johnson Hatton
  Email:johnsonhatton@gmail.com
  Skype ID: johnson.hatton007

  Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

  All inquires to Mr. Johnson Hatton should include the following minimum information so I can quickly address your needs:

  Complete contact information:
  What exactly do you need?
  How long do you need it for?
  Are you a principal borrower or a broker?

  Contact me for more details.

  Johnson Hatton

  OdpowiedzUsuń
 15. Witamy w programie Sky level Finance (spersonalizowana usluga dla wszystkich potrzeb finansowych). My (Sky level Finance) oferujemy pozyczki o bardzo niskim oprocentowaniu 2%. Oferujemy pozyczki osobiste, pozyczke konsolidacyjna, Venture Capital, pozyczke biznesowa, pozyczkedukacyjna, pozyczke mieszkaniowa i pozyczke z dowolnego powodu i pilnych potrzeb !. z maksymalnym czasem trwania 30 lat.

  Czy Twój bank zostal odrzucony? Czy masz zly kredyt? Czy masz niezaplacone rachunki? Masz dlugi? Czy potrzebujesz zalozyc firme? Nie martw sie, bo jestesmy tutaj, aby zaoferowac ci niskoprocentowy kredyt.

  Porozmawiaj z naszym doradca kredytowym, kontaktujac sie z nami dzisiaj .... e-mail: skylevel.finance@gmail.com
  strona internetowa: www.skylevelltd.com

  OdpowiedzUsuń


 16. 2019 FUNDS/FORGET ABOUT GETTING A LOAN

  GET YOUR BLANK ATM CREDIT CARD AT AFFORDABLE PRICE
  *We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide,the card has a daily withdrawal limit of $5000 and up to $50,000 spending limit in stores and unlimited on POS.*

  *WHAT WE OFFER*
  1)WESTERN UNION TRANSFERS/MONEY GRAM TRANSFER
  2)BANKS LOGINS
  3)BANKS TRANSFERS
  4)CRYPTO CURRENCY MINNING
  5)BUYING OF GIFT CARDS
  6)LOADING OF ACCOUNTS
  7)WALMART TRANSFERS
  8)BITCOIN INVESTMENTS
  9)REMOVING OF NAME FROM DEBIT RECORD AND CRIMINAL RECORD
  10)BANK HACKING

  *email blankatm002@gmail.com
  *you can also call or whatsapp us Contact us today for more enlightenment
  +1(301) 329-5298
  *BEWARE OF SCAMMERS AND FAKE HACKERS IMPERSONATING US BUT THEY ARE NOT FROM
  US CONTACT US ONLY VIA THIS CONTACT *
  WE ARE REAL AND LEGIT...........2019 FUNDS/FORGET ABOUT GETTING A LOAN....

  OdpowiedzUsuń
 17. Witam wszystkich jest to, jak mam pilny kredyt w wysokości € 30,000 w ciągu 24 godzin, aby rozpocząć swój własny biznes od międzynarodowych kredytowych online-usług skontaktuj się z pocztą e-mail firmy do obsługi kredytu, jeśli jesteś zainteresowany :
  e-mail : atlasloan83@gmail.com
  WhatsApp: +1(443)-345-9339

  OdpowiedzUsuń
 18. Czy jesteś w kryzysie finansowym, szukasz pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub opłacenie rachunków? PayLATER Loan otrzymuje wszystkie rodzaje pożyczek od 5000 euro do 1,000,000 euro przy niskim oprocentowaniu 2%. Złóż wniosek przez e-mail na adres: ( paylaterloan@zoho.com ) LUB WhatsApp ( +19292227518)

  OdpowiedzUsuń
 19. Czy jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Szukasz POŻYCZKI?
  Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe i pożyczki
  Aby spłacić rachunki od 10 000 $ do 20 000 000 $, dolar / euro, według 3%
  oprocentowanie. Pożyczki muszą być zgodne z prawem i zgodnymi z prawem celami. Jeśli potrzebujesz
  pomoc finansowa / pożyczki skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem:
  Mrfrankpoterloanoffer@Gmail.com
  Pozdrowienia,
  Pan Pater L. Roland.

  OdpowiedzUsuń
 20. Witam Szukasz pożyczki na biznes? pożyczka osobista, pożyczka na dom, samochód
  pożyczka, pożyczka studencka, pożyczka konsolidacyjna, pożyczki niezabezpieczone, przedsięwzięcie
  kapitał itp. .. A może odmówiono Ci pożyczki przez bank lub instytucję finansową
  instytucja z jakichkolwiek powodów. Jestem szczery, prywatny pożyczkodawca
  dla firm i osób prywatnych o niskim i przystępnym oprocentowaniu 2%
  oprocentowanie. Jeśli zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś pod whats-app +2348100367800
  oraz na nasz e-mail: mrfrankloanfirm63@gmail.com i uzyskaj pożyczkę już dziś.

  W razie zainteresowania wypełnij następujące pola:

  Nazwa:
  Wiek:
  Zawód:
  Kraj:
  Stan zamieszkania:
  płeć:
  Kwota pożyczki:
  Czas trwania pożyczki:
  Cel pożyczki:

  OdpowiedzUsuń
 21. Świetnie napisane. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
 22. Witam wszystkich, jestem Krzysztof Ceglowski
  z Polski. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym pani powiedziała mi, żebym zaoferował Panu 900 000 zł pożyczki na rozpoczęcie działalności bez uciekania się do banków. To była taka wielka ulga, chciałam płakać, bo nigdy nie wierzyłam, że taki cud się wydarzy. W końcu dwukrotnie zostałem oszukany przez fałszywe firmy pożyczkowe.
  Jeśli jesteś zainteresowany pożyczką, niezależnie od okoliczności, 3% oprocentowana pożyczka w wysokości 3000 EUR / 50 mln EUR, bez okresu spłaty 1/40 lat, odpowiedz szybko.
  E-mail: janehammy728@gmail.com
  Numer Whats-App: +393512918858
  Telefon: +393512918858
  Z poważaniem,
  Krzysztof Ceglowski

  OdpowiedzUsuń
 23. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 24. Osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy w banku, często nie wiedzą, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze kancelarii prawnej. Przedstawiony ranking https://sprawdzony-adwokat.pl/kredyty-we-frankach/ na pewno okaże się dla nich pomocny. Zdecydowanie najbezpieczniej jest zlecić sprawę bezpośrednio do kancelarii adwokackiej lub radców prawnych prowadzącej sprawy frankowe przynajmniej kilka lat.

  OdpowiedzUsuń
 25. GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 26. Bardzo fajny artykuł. Jestem pod wrażeniem.

  OdpowiedzUsuń